Drottning Ingrid

Den danska varianten av Mårbacka. Är fantastisk blomvillig och lättskött pelargon.

Rotad stickling 40:-