Iris year book
publicerad av The Iris society

Iris sällskapet i Storbrittanien gav ut detta häfte 1946. Boken innehåller bl.a. artiklar med titlar som; "Landmarks in iris breeding", "Iris garden in New Zeeland" och "Iris leaf spot". En del bilder, både svart-vita foton och teckningar. Engelsk text. Boken är häftad och omslaget är lite nött i kanterna och fläckat. Men ingenting är trasigt. 134 sidor, 25 x 15 cm.

Pris: 110:-